Image Alt

Novice in obvestila

Gank, hiša, kambra in izba

Veliko hiš v Sloveniji ima gank, a so kostelske prav posebne. Avtentična kostelska hiša je vrhhlevna oziroma vrhkletna, spodaj kamnita, zgoraj lesena.

Pritličje, v katerem sta bila največkrat hlev in klet, je zidano, velikokrat narejeno iz lehnjaka, zgornji del, namenjen bivanju, pa je lesen. Značilen za kostelsko hišo je gank, lesen balkon, na koncu katerega je bilo stranišče na štrbunk. Notranji, bivanjski prostori so bili razdeljeni na vežo, hišo in kambro. Podstrešje ali izba je bilo namenjeno shranjevanju poljščin in sušenju mesnin – šišilo. Nekdaj so imele hiše tudi črne kuhinje.

V Kostelu je ohranjenih še nekaj tipičnih hiš, na fotografiji pa je maketa kostelske hiše, ki so jo že pred mnogimi leti v okviru turističnega krožka pod mentorstvom tedanjega učitelja Franca Cimpriča izdelali učenci OŠ Fara in jo ponosno hrani ZKT kostel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on