Image Alt

Novice in obvestila

kostelka

318. Toliko Kostelk vseh starosti je trenutno zabeleženih v uradnih evidencah. A z izrazom Kostelka domačini ne označujejo vseh prebivalk občine, temveč lik, ki izginja, lik, ki si je zaslužil tudi svoj kip …

Kostelka je bila kostelska žena, ki je skrbela za svojo družino, kmetijo in domačijo. Čez zimo je ostajala sama, saj je mož odšel ‘havzirat’, in garala za svoje preživetje in preživetje svojih otrok. Nenehno obremenjena in nenehno utrujena.

Neumorna žena in mama je upodobljena v t. i. spominskem parku na začetku Vasi. Kot vedo povedati starejše prebivalke občine Kostel, so njihove mame nenehno garale. Pri hiši je bilo veliko otrok – lačnih ust, v štali živina, na njivah pridelki. Razpete med njivo, hlevom in delom v kuhinji so Kostelke garale od zore do mraka. V zimskih večerih pa so še pletle, vezle ali klekljale. Kljub vsesplošnemu pomanjkanju so uspele – vedno znova – vzgojiti in spraviti do kruha vse svoje otroke.

Trdoživost in potrpežljivost sta se prenašali iz roda v rod, saj so se hčere učile od mam. Zgodaj so pomagale pri vseh opravilih – sajenju poljščin, pletju, ličkanju koruze, krmljenju živine, spravilu sena, kuhanju in pranju. V časih, ko ni bilo pralnih strojev, je bilo tudi pranje perila dolgotrajno in predvsem mrzlo opravilo. Kostelke so čez noč namočile perilo v lugu, drugi dan pa s čebrom na glavi krenile k bližnjemu potoku ali Kolpi, v katerem so praviloma zdrgnile žehto celega tedna. Pozimi so jim od pranja prsti otrpnili, a vseeno so opravile vse delo. Kot navaja Peter Svetlik so bile ‘velike’ žehte ob sobotah, v nedeljo pa so si lahko privoščile nekaj počitka.

Ker so na glavi pogoste nosile težka bremena v košarah, so si jih podložile s svitki, narejenimi iz blaga ali ličkanja. Oblečene so bile preprosto, oblek so imele malo. Zaradi pomanjkanja denarja so nemalokrat nosile prodajat jajca, rakijo ali kaj drugega.

Tekom desetletij se je gmotni položaj občank izboljšal, po vojni so se večinoma zaposlile bodisi v bližnjih industrijskih obratih bodisi drugje. Industrializacija je vplivala tudi na izseljevanje, zato je vseh Kostelk zdaj le 318.  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on