Image Alt

Novice in obvestila

S KOLESOM OD NATURE DO KULTURE

S kolesom od nature do kulture
Akronim projekta: S kolesom od nature do kulture
Vlagatelj projekta (vodilni partner): OBČINA LOŠKI POTOK
Partnerji: Lesna zadruga Loški Potok z.b.o., so.p. OBČINA OSILNICA, Zavod za kulturo in turizem Kostel, OBČINA SODRAŽICA, OBČINA VELIKE LAŠČE, OBČINA RIBNICA, KOLESARSKO DRUŠTVO MELAMIN, Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje, OBČINA DOBREPOLJE  
Vrednost projekta: 112.708,60 EUR Vrednost sofinanciranja (EKSRP): 79.798,57 EUR
Terminska izvedba operacije: april 2022
Kratek opis operacije:
Povzetek:
Projekt S kolesom od nature do kulture v naravo nagovarja tri izzive iz SLR LAS PPD: šibko skupno nastopanje v promocijskih aktivnosti (pomanjkanje sodelovanja med vključenimi deležniki) in slabo trženje, nepovezanost lokalih ponudnikov in turistične ponudbe; pomanjkanje turistične ponudbe nepovezanost in razdrobljenost turističnih poti na območju LAS PPD, nizka stopnja inovativnosti na področju turističnih storitev,   V okviru projekta bomo naredili analizo stanja obstoječih kolesarskih poti na celotnem območju LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (v nadaljevanju LAS PPD)  in  pripravili nabor kolesarskih poti. Izbrane poti, ki bodo imele največ potenciala za turistični razvoj in vsebinsko nadgradnjo, bomo retrasirali in jih povezali z lokalnimi ponudniki, določili izhodiščne točke posameznih poti ter na tak način smiselno povezali poti znotraj območja LAS PPD. Pripravili bomo digitalni kolesarski turistični vodnik, ki bo zajemal nove inovativne turistične programe za različne ciljne skupine (družinsko kolesarjenje, turistično kolesarjenje, izletniško kolesarjenje, zahtevnejše kolesarjenje, manj zahtevno kolesarjenje), za celotno območja LAS PPD. Kolesarski turistični vodnik bo vseboval opise kolesarskih poti, namige za obisk/ogled lokalne ponudbe, slike, parametre o posamezni poti, kot so razdalja, in višinski profili poti. Uporabnikom bo ponujena možnost izvoza gpx. datoteke posamezne poti na pametni telefon. Kupili bomo kolesarsko opremo (gorska e-kolesa, čelade, držala za telefon), s katero bomo na območju LAS PPD razvili dodatno storitev na področju kolesarjenja – možnost izposoje gorskih e-koles na celotnem območju LAS PPD. Sodelujoči partnerji bodo kupili kvalitetna e-kolesa, ki bodo olajšala gibanje po zahtevnejših terenih. S tem bodo približali doživetje naravnega okolja vsem skupinam, še posebej pa tistim, ki so zaradi fizičnih omejitev nezmožni za kolesarjenje na daljše razdalje (mlajši, starejši). V želji, da inovativne turistične produkte predstavimo potencialnim uporabnikom ter za večjo prepoznavnost novega inovativnega turističnega produkta, pa bomo izvedli še promocijske aktivnosti projekta in novega turističnega produkta.  Ker je kolesarjenje zanimivo tudi z ekonomskega vidika, saj predstavlja pomemben turistični produkt, katerega razvoj zahteva dobro organizacijo bomo vzpostavili mrežo izobraženih gorsko kolesarskih vodnikov na celotnem območju LAS PPD, saj bomo organizirali strokovno usposabljanje Turnokolesarski vodnik 1, s katerim bodo udeleženci pridobili naziv strokovni delavec 1 v panogi planinstvo – alpinizem, interna klasifikacija: Turnokolesarski vodnik 1.        
Cilji operacije:
Povečati prepoznavnost območja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe Povezati in povečati lokalno turistično ponudbo Spodbujanje trajnostnega oziroma zelenega turizma s spodbujanjem uporabe sredstev trajnostne mobilnosti (kolesarstva)  
Glavne aktivnosti:    
A1 – Vodenje in koordinacija A2 – Promocija operacije A3 – Nakup opreme A4 – Izobraževanje za kolesarske vodnike A5 – Kolesarski turistični vodnik A6 – Izvedba delavnic A7 – Predstavitev novega inovativnega turističnega produkta  
Rezultati:
Izvedenih 8 delavnic ali dogodkov za ranljive skupine (mladi, starejši in druge ranljive skupine); Izvedeno 1 strokovno usposabljanje Turnokolesarski vodnik 1; Oblikovan in izdelan 1 celostni digitalni kolesarski vodnik za celotno območje LAS PPD; Vzpostavljenih 8 lokacij izposoje koles – vzpostavljena mreža izposoje e-koles v vsaki občini iz območja LAS PPD.  
Kazalniki:
Kolesarski turistični vodnik (turističen produkt kolesarstva) – 1
Trajnostna sonaravna turistična storitev (vzpostavljena mreža izposoje e-koles) – 1
Število izvedenih delavnic / dogodkov za ranljive skupine – 8
Število izvedenih strokovnih usposabljanj Turnokolesarski vodnik – 1
Število vključenih udeležencev na dogodkih/delavnicah za ranljive skupine – 50
Število usposobljenih z nazivom Turnokolesarski vodnik – 10
Kupljena oprema za vzpostavitev mreže izposoje koles (38 e-koles, 38 čelad, 38 držal za telefon) – 1  

NAČIN SOFINANCIRANJA Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

POVEZAVE Program razvoja podeželja: www.program-podezelja.si/

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/ruraldevelopment-2014-2020/index_sl.htm

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe: http://las-ppd.si/

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on