Image Alt

Novice in obvestila

Skupaj za varni jutri

Projekt: Skupaj za varni jutri

Opis operacije:
Operacija »Skupaj za varni jutri« s projektom sodelovanja petih LAS z različnih območij Slovenije združuje  svoje moči in skupaj z lokalnimi partnerji. V okviru sodelovanja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe bo tudi Zavod za kulturo in turizem Kostel in  prispevala k čim hitrejšemu ukrepanju ob srčnem  zastoju s širitvijo mreže avtomatskih defibrilatorjev (AED). Izvedena bodo tudi usposabljanja za čim širši krog laikov, ki bodo znali uporabiti AED in usposabljanja za izvedbo temeljnih postopkov oživljanja (TPO). Seveda pa je preventiva tista, ki pripomore k čim boljši kondiciji srca, zato se bodo izvajale tudi delavnice z vsebinami o zdravem načinu življenja, s poudarkom na zdravi prehrani in gibanju, za zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni srca in ožilja.

Bolezni srca in ožilja so najpogostejši vzrok smrti v razvitem svetu. Najtežji zaplet je srčni zastoj. V Sloveniji vsak dan doživi srčni zastoj približno 10 ljudi. 5-6 jih takoj umre. V več kot 90% teh primerov pa je prisoten še nekdo. Svojci, očividci, naključni mimoidoči. Skratka nekdo, ki bi lahko takoj priskočil na pomoč. V veliki večini primerov le pokličejo 112 in počakajo do prihoda reševalcev, ko je velikokrat že prepozno. Če nihče ne izvaja oživljanja, že v 4-5 minutah po srčnem zastoju možgani dobijo nepopravljive okvare, medtem ko je z masažo prsnega koša in hitro uporabo AED moč oživiti bolnika, brez resnejših posledic.  V primerih srčnega zastoja ne gre le za ostarele, kronično ali neozdravljivo bolne ljudi, ampak zelo pogosto za aktivne, do tega trenutka »zdrave« ljudi, ki se brez pojava akutnih simptomov zgrudijo in ne kažejo znakov življenja. Z vsako minuto, ko jim ne pomagamo, izgubimo 8-10% možnosti, da bi jih vrnili v življenje, primerljivo s stanjem pred srčnim zastojem.

Kot rečeno, se srčni zastoj največkrat zgodi vpričo drugih ljudi, ki bi lahko takoj priskočili na pomoč, če bi seveda vedeli kako. S poznavanjem temeljnih postopkov oživljanja (TPO) in usposobljenostjo prisotnih za uporabo AED aparata, bi bila možnost preživetja ljudi s srčnim zastojem večja.

Na sodelujočih območjih je pokritost z mrežo AED aparatov zelo različna, zato je tudi dostopnost do avtomatskih defibilatorjev ob kriznih situacijah različna. Mreža defibrilatorjev se bo širila glede na trenutno stanje in potrebe v sodelujočih okoljih. V sled temu so tudi razlike v številu nabavljenih defibrilatorjev (odvisno od trenutnega stanja in potreb) med sodelujočimi LAS.

Partnerji si bomo prizadevali, da bo nameščenih še več AED aparatov, saj s tem povečujemo možnosti, da bo avtomatski defibilator dostopen takrat, ko bo na terenu nekdo doživel srčni zastoj. Seveda pa samo dostopen defibilator sam po sebi še ni dovolj, prisotna mora biti tudi oseba, ki ga bo znala in si ga tudi upala uporabiti in s tem morda rešiti življenje.

Z izvajanjem aktivnosti operacije želimo prebivalstvo (širšo laično javnost in zajem čim več ciljnih skupin) poučiti in usposobiti za hitro in učinkovito pomoč ob srčnem zastoju. S tem bomo bistveno izboljšali kvaliteto in varnost življenja na območjih sodelujočih LAS.

Skupina strokovnjakov z vseh sodelujočih območij bo združila znanje in izkušnje ter pripravila program usposabljanja za laike, ki se bo potem tudi izvajal na vseh vključenih območjih.  Vsebine bodo zajemale tri glavna področja z delavnicami, akcijami in usposabljanji:

 • Preventiva – z vsebinami o zdravem načinu življenja s poudarkom na zdravi prehrani in gibanju ter kako lahko zmanjšamo tveganje za nastanek bolezni.
 • Razmigajmo se za trajnostno mobilnost – spodbujanje prebivalstva k rednemu gibanju (vadba, hoja, kolesarjenje, …)
 • Temeljni postopki oživljanja – kaj narediti, če se znajdeš v situaciji, da lahko pomagaš.


S sodelovanjem v tej operaciji bomo krepili lastne zmogljivosti na območju posameznega LAS, hkrati pa bomo z delovanjem skupne strokovne skupine, prenosom dobrih praks in koordiniranimi skupnimi aktivnostmi dosegli boljše in trajnejše rezultate, kot bi jih lahko s prizadevanji vsake posamezne LAS na svojem območju.

Cilji operacije LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe:

 • Spodbujanje podjetništva in inovativnosti ter spodbujanje sodelovanja med javnim, gospodarskim in nevladnim sektorjem za ustvarjanje zaposlitvenih priložnosti
 • Urejeno bivalno okolje, dvig kakovosti življenja in sinergijsko bivanje z naravo, kulturo in okoliškimi navadami ter običaji
 • Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

Rezultati operacije LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe:

 • Vzpostavljeno dolgoročno partnerstvo za izmenjavo znanj, izkušenj in prenos dobrih praks ter implementacijo na sodelujočih območjih
 • Usposobljeno prebivalstvo na področju TPO in uporabe AED
 • Ozaveščeno prebivalstvo o pomenu preventive za preprečevanje bolezni, o zdravem življenjskem slogu in o povezanosti dobrobiti ljudi z varovanjem narave, ekološko osveščenostjo, … zdravi ljudje, ki hodijo peš in kolesarijo in tako zmanjšajo uporabo avtomobila na minimum.
 • Zdravi ljudje, ki hodijo peš in kolesarijo in tako zmanjšajo uporabo avtomobila na minimum.
 • Dvig socialne vključenosti ranljivih ciljnih skupin z njihovim vključevanjem v izobraževanja in s sodelovanjem na dogodkih (ženske, mladi brezposelni in tisti, ki se šolajo, starejši in oskrbovalci)
 • Izdelano poenoteno gradivo (film, priročnik) za izobraževanja, usposabljanja in promocijo tematike
 • Vzpostavljena mreža AED aparatov na vključenih območjih ter vzpostavljena stalna promocija AED aparatov in pomena hitrega ukrepanja pri nujnih stanjih
 • Prilagajanje vključenih območij na podnebne spremembe – zagotovljena pomična oprema (agregati in radijske postaje) kot odgovor na podnebne spremembe


Partnerji:

 1. LAS Mežiške doline (LAS MD)

Vodilni partner: A.L.P. Peca d.o.o.

 • LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (LAS PPD)

Vodilni partner: Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o. (partnerji Občina Dobrepolje, Občina Loški Potok, Občina Velike Lašče, Občina Kočevje, Občina Osilnica, Občina Sodražica, Občina Ribnica, Zavod za kulturo in turizem Kostel)

 • LAS Dolenjska in Bela krajina (LAS DBK)

Vodilni partner: Razvojni center Novo mesto d.o.o.

 • Partnerstvo LAS Zasavje

Vodilni partner: Območna-obrtno podjetniška zbornica Hrastnik

 • LAS Suhe krajine, Temenice in Krke (LAS  STIK)

Vodilni partner: Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Trajanje operacije: 1.9.2021-30.06.2023

Skupna vrednost operacije za ZKT Kostel: 2.708,08; Znesek sofinanciranja  MKGP in EKSRP 2.009,40 EUR.

Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na spletni strani Programa razvoja podeželja: 

https://www.program-podezelja.si/sl/

in na spletni strani Evropske komisije, namenjene EKSRP: 

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on